Onder een schitterende lentezon konden we vandaag met trots ons Homeless Team voorstellen. In Roeselare werd een unieke, grote samenwerking aangegaan tussen een aantal aan sociale en sportieve partners. Deze partijen hebben elk hun eigen inbreng en zullen er alles aan doen dit schitterende project te doen slagen. Om dit te concretiseren ondertekenden ze deze namiddag een samenwerkingsprotocol die hun engagementen vastlegt. Deze partijen zijn:

  • OCMW Roeselare
  • CAW Centraal West-Vlaanderen
  • VZW ’t Hope
  • VZW Buurt & Co, afdeling Buurtsport
  • VZW Onze Kinderen
  • Belgian Homelss Cup
  • Stad Roeselare
  • KSV Roeselare

Ook Mo, Manuel en Wesley, drie spelers van ons Homeless Team, waren deze middag op de persvoorstelling aanwezig. Na een warm applaus werd het even helemaal stil toen de drie spelers aan het woord kwamen. Hun fierheid om van de ploeg deel uit te maken bewees al meteen de kracht van een dergelijk team.

Dit Homeless Team kadert in het Belgian Homeless Cup en is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen, en bij uitbreiding mensen die er een meerwaarde bij ervaren. Via de kracht van voetbal wordt een reïntegratieproces opgestart. Een proces dat start met het opnieuw trots te kunnen zijn op hun eigen kunnen, hun eigen sterktes als speler of supporter, gaande over het opnieuw behoren tot een groep tot het opnieuw verwerven van een identiteit binnen onze samenleving.

Vanuit het voetbal kan een positief proces van activering opgezet worden. We mikken in eerste instantie op het zetten van stappen in de richting van een sociale activering zoals deelname aan activiteiten, het toelaten
van reguliere hulpverlening. Een eventuele professionele activering sluiten we hierbij niet uit.

De werking van ons team bevindt zich op het kruispunt van sport, hulpverlening en armoedebestrijding. Voetbal is een schitterende instrument om toegang te krijgen tot een doelgroep wiens vertrouwen in de hulpverlening en geijkte maatschappelijke instituten volledig verloren is
gegaan, en om finaal opnieuw met deze doelgroep op pad te kunnen gaan.

Voorzitter van OCMW Roeselare Bart Wenes verwees naar de kracht van ‘Oltegoare’ en nodigde het team dan ook uit voor een wedstrijdje tegen het Schepencollega van Roeselare om 11 mei. Wij zijn alvast benieuwd en hebben dit reeds met stip in onze agenda aangeduid!