Er bloeit iets moois in Roeselare… Ons Belgian Homeless Team Oltegoare Roeselare is reeds geboren en wordt midden maart officieel boven de doopvont gehouden. Toch willen we nu al een warme oproep lanceren aan iedereen die nog ergens oude, maar nog niet versleten voetbalschoenen in zijn kast heeft staan.

Een steeds groter wordende groep traint nu al wekelijks om zich voor te bereiden op de eerste evenementen. Omdat het niet evident is voor hen om nieuwe voetbalschoenen aan te kopen willen we zoveel mogelijk oude, maar dus nog niet versleten schoenen inzamelen. Deze schoenen kan je binnenbrengen op het secretariaat op Schiervelde. Ook komende zondag zal daar een box staan waarin je je schoenen kan deponeren.

Het Belgian Homeless Team Oltegoare Roeselare is een sociaal sportieve voetbalploeg van dak – en thuislozen. Via de kracht van sport wordt een reïntegratieproces opgestart. Een proces dat start met het opnieuw trots zijn op hun eigen kunnen, hun eigen sterktes als speler of supporter opnieuw aanspreken, gaande over opnieuw behoren tot een groep tot het opnieuw verwerven van een identiteit binnen onze samenleving.

In naam van het volledige team willen we jou nu al bedanken voor jouw bijdrage!