MISSION STATEMENT

KSV Roeselare wil steeds verder werken aan zijn eigen identiteit. Voorzitter Yves Olivier stelde daarom in mei 2014 het onderstaande mission statement op, dat duidelijk verwoordt wat stamnummer 134 nu en in de toekomst wil betekenen.

SPORTIEF

Als professionele voetbalvereniging streeft KSV Roeselare naar een vaste plaats in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. KSV Roeselare wil dan ook het sportieve uithangbord zijn van het hart van West-Vlaanderen.

ORGANISATIE

KSV Roeselare is een professionele en afgelijnde organisatie waarin bestuurders en medewerkers op een constructieve manier werken via een open communicatie en vertrouwen.

INFRASTRUCTUUR

KSV Roeselare draagt zorg voor een moderne infrastructuur die aan alle wettelijke vereisten voldoet en die een comfortabele en gastvrije ontmoetingsplaats is voor iedereen.

ECONOMISCH

KSV Roeselare stelt financiële gezondheid prioritair voorop. Daarnaast wil de vereniging een weerspiegeling zijn van het economische leven in de bloeiende regio.

JEUGDWERKING

KSV Roeselare wil haar traditionele goede jeugdwerking behouden en verder regionaal uitbouwen. Daarnaast streven we naar een vlotte en voortdurende doorstroming van jeugdspelers richting het eerste elftal.

SUPPORTERS

In een permanente dialoog met en door een betrokkenheid te creëren van de supporters zorgt KSV Roeselare voor een positieve uitstraling van de vereniging.

WAARDEN

KSV Roeselare staat symbool voor strijd, succes, kameraadschap en respect. Daarnaast verzet de vereniging zich tegen elke vorm van geweld en racisme en ze stelt tolerantie, fairplay en integratie voorop.

SOCIAAL

KSV Roeselare profileert zich als sociale vereniging en steunt actief sociale en maatschappelijke projecten.